Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Hypotheken

De aflossingsvrije hypotheek

Bij de aflossingsvrije hypotheek wordt alleen rente betaald en geen aflossing. Gevolg hiervan is dat de rente en daarmee de fiscale aftrek jaarlijks gelijk blijft. Aflossing geschiedt aan het einde van de looptijd uit bijvoorbeeld de verkoop van de woning. Deze hypotheekvorm wordt vaak gesloten in combinatie met een andere hypotheekvorm of wanneer er sprake is van eigen geld. Gemiddeld kan er maximaal 50% van de marktwaarde op basis van een aflossingsvrije lening worden geleend. Een overlijdensrisicoverzekering is bij sommige geldverstrekkers verplicht en zelfs aan te raden om nabestaanden financieel niet in de problemen te brengen. Mocht u tussentijds komen te overlijden, dan kan de hypotheek (gedeeltelijk) worden afgelost door de verzekering.

Voordelen aflossingsvrije hypotheek:

 • lage lasten
 • u betaalt alleen rente
 • geen verplichte tussentijdse aflossingen
 • geen verplichte vermogensopbouw
 • geen verplichte verzekeringsdekkingen
 • veel vrijheid en flexibiliteit met betrekking tot aflossing, vermogensopbouw en verzekeringsdekkingen
 • een manier om lasten (tijdelijk) te verlagen indien in combinatie met een andere vorm afgesloten
 • offertes voor deze vorm zijn eenvoudiger te vergelijken en sneller te accepteren dan offertes voor de andere vormen.


Nadelen aflossingsvrije hypotheek:

 • rentelast blijft doorlopen, tenzij aflossing uit andere bron van vermogen
 • ingeval van nieuwe hypotheek geen recht op hypotheekrenteaftrek
 • de eindaflossing is niet geregeld
 • na pensionering bestaat de kans dat uw netto last stijgt vanwege een vermindering van belastingaftrek


De hypotheek op annuïteitenbasis

Bij een annuïteitenhypotheek wordt gedurende de looptijd - bij gelijkblijvende rente - een vast bedrag aan rente en aflossing (annuïteit) betaald. Op deze manier betaalt u steeds hetzelfde bruto bedrag. Gevolg hiervan is dat de rente en daarmee de fiscale aftrek jaarlijks lager worden; de netto lasten stijgen gedurende de looptijd, omdat alleen de rente fiscaal aftrekbaar is. De vaststelling van deze annuïteit geschiedt altijd zo dat aan het einde van de looptijd de volledige hypotheekschuld is afgelost. De annuïteiten worden veelal maandelijks voldaan.

Voordelen annuïteitenhypotheek:

 • lage aanvangslasten;
 • offertes van deze vorm zijn gemakkelijk te vergelijken
 • makkelijk bij verhuizing of beëindiging van de hypotheek
 • absolute zekerheid voor aflossing na afloop van de looptijd.

Nadelen annuïteitenhypotheek:

 • het fiscaal voordeel daalt tijdens de looptijd vanwege de (stijgende) aflossingen, waardoor de netto maandlast stijgt
 • Ten opzichte van de hypotheken met vermogensopbouw is deze vorm fiscaal minder gunstig.

De annuïteitenhypotheek is vooral interessant voor mensen die voor lage aanvangslasten kiezen. Ook voor mensen die in de toekomst een stijging in inkomen verwachten, tenzij de fiscale druk toeneemt (bijvoorbeeld als u in een hoger belastingtarief valt).

annuiteit.gif

De lineaire hypotheek

Bij de lineaire hypotheek wordt gedurende de looptijd periodiek een vast bedrag afgelost. Bij een looptijd van 30 jaar (= 360 maanden) moet per maand dus 1/360e deel van de lening worden afgelost. Gevolg hiervan is dat de rente en daarmee de fiscale aftrek jaarlijks lager worden. Door de geldverstrekker wordt de lineaire hypotheek nog wel eens vereist vanwege de snelle aflossing in de beginfase, bijvoorbeeld bij incourante onderpanden. Op deze manier daalt het risico voor de bank snel. 

Voordelen lineaire hypotheek:

 • u bouwt snel en veilig vermogen op met de aflossingen
 • uw maandlasten nemen af gedurende de looptijd
 • de hypotheek is goed te combineren met andere hypotheekvormen.

Nadelen lineaire hypotheek:

 • hoge maandlasten bij aanvang
 • fiscaal voordeel neemt af gedurende de looptijd

De lineaire hypotheek is nuttig voor mensen die hun woonlasten relatief snel willen verminderen, zodat zij bijvoorbeeld in deeltijd kunnen gaan werken, of vervroegd uit kunnen treden. Het is ook interessant voor mensen die bijvoorbeeld een beroep hebben dat gepaard gaat met financiële risico's, en bang zijn dat het later door omstandigheden een stuk slechter zal gaan. Door de hoge beginlasten is de hypotheek niet geschikt voor mensen met een 'laag' inkomen.

lineair.gif

De spaarhypotheek

Een spaarhypotheek bestaat uit twee delen: een geldlening en een levensverzekering. Over de lening betaalt u hypotheekrente, maar u betaalt tijdens de looptijd geen aflossing. Naast de genoemde hypotheekrente betaalt u premie voor de levensverzekering. Het grootste gedeelte van deze premie wordt op een 'spaarrekening' gestort. Het rentepercentage over het bedrag op deze 'spaarrekening' is gelijk aan het hypotheekrentepercentage. Zo bouwt u een spaartegoed op waarmee uw hypotheek aan het eind van de looptijd wordt afgelost. Een klein gedeelte van de premie voor de levensverzekering is bestemd voor de uitkering in het geval dat de verzekerde overlijdt voordat de hypotheek is afgelost. Het verzekerde bedrag en de polisduur zijn gelijk aan respectievelijk het leningbedrag en de looptijd van de lening.

Nadeel van de spaarhypotheek is, dat u vast zit aan de verzekeraar én de geldverstrekker. U bent niet vrij om het geld bij de ene geldverstrekker te lenen en de verzekering elders onder te brengen. Zeker bij wisseling van hypotheek (bij verhuizing of oversluiting) kan dit ongunstig zijn. De polis moet worden afgekocht met alle kosten van dien en elders dient een nieuwe polis te worden afgesloten met medische waarborgen en een hogere leeftijd (i.v.m. overlijdensrisico geldt dan een hogere premie). U zit als het ware vast aan de geldverstrekker.

De Spaarhypotheek is dus wel zeker, maar niet flexibel.

Voor nieuwe leningen is deze hypotheekvorm niet meer interessant, aangezien de rente over deze vorm niet meer aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting.

De levenhypotheek

De levenhypotheek is een combinatie van een aflossingsvrije hypotheek en een levensverzekering (kapitaalverzekering). De lening wordt aan het einde van de looptijd of bij eerder overlijden van de verzekerde(n) afgelost met de uitkering uit de levensverzekering. Bij deze vorm wordt belasting vrij vermogen opgebouwd en optimaal geprofiteerd van de rente aftrek.

Voordelen levenhypotheek:

 • Omdat u in principe gedurende de looptijd van de lening niet aflost, blijft, bij gelijkbijvende rente, uw fiscale aftrekpost ongewijzigd hoog. Dit heeft natuurlijk een positief effect op uw netto hypotheeklasten. Bovendien heeft u een fiscaal voordeel: omdat u niet aflost, kunt u over de hele looptijd van de hypotheek uw hypotheekrente volledig aftrekken, terwijl de rente die u ontvangt over de spaarpremie doorgaans belastingvrij is.
 • fiscaal voordelig, omdat u gedurende de looptijd niet aflost
 • u bent vrij in de keuze geldverstrekker en verzekeraar; bij wijziging of verhuizing kunt u de verzekering meenemen en hoeft u alleen een nieuwe geldverstrekker te zoeken. De polis kan meegenomen worden en als zekerheid gegeven worden aan de nieuwe geldverstrekker

Nadelen levenhypotheek:

Tegenover de lage hypotheeklasten staat als nadeel dat de fiscale voorwaarden de levenhypotheek tot een keurslijf maken. Verder is de hoogte van de uitkering via de gekoppelde gemengde verzekering niet zeker. Vaak is namelijk een deel van de uitkering niet gegarandeerd, maar afhankelijk van een zogenoemde winstuitkering, waarvan de hoogte niet vast staat. Een ander nadeel betreft de afkoopwaarde, ofwel uitkering bij voortijdige beëindiging. Het is niet mogelijk om die afkoopwaarde zelf te berekenen. Bovendien valt die bijna altijd tegen.

 • het garandeerde rendement is meestal vrij laag
 • u heeft meestal geen keuzemogelijkheid voor de belegging
 • het te bereiken totale eindkapitaal is veelal onzeker, omdat een deel van de uitkering uit winstdeling of beleggingsresultaat bestaat
 • de levensverzekering heeft meestal een ondoorzichtige kostenstructuur
 • u heeft meestal geen inzicht in de waarde van de polis tijdens de looptijd.

Ten opzichte van de spaarhypotheek:

 • geen zekerheid op eindwaarde.


Voor nieuwe leningen is deze hypotheekvorm niet meer interessant, aangezien de rente over deze vorm niet meer aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting.De hybride hypotheek

De hybride hypotheek combineert de voordelen van de spaarhypotheek en de levenhypotheek. U lost de lening gedurende de looptijd niet af. Naast hypotheekrente betaalt u een maandelijkse premie voor een levensverzekering. U kunt zelf de verhouding bepalen tussen het spaar- en beleggingsdeel. (Beperkt) wisselen tussen het spaar- en beleggingsgedeelte met gespaard of beleg vermogen is mogelijk. Ook wisselen tussen fondsen binnen het beleggingsgedeelte is mogelijk. Door te beleggen via de levensverzekering kunnen de maandlasten dalen en/of houdt u aan het einde van de looptijd een bedrag over. Op deze manier kunt u een verdeling maken tussen de zekerheid van gegarandeerd sparen en het risicovollere beleggen. U bent zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van de ontwikkelingen van de beurskoersen en de kapitaalmarktrente, en het eventuele switchen tussen sparen en beleggen. Niet iedere geldverstrekker biedt deze hypotheekvorm aan en de productvoorwaarden verschillen per geldverstrekker. De verschillende hybride hypotheken zijn moeilijk met elkaar te vergelijken door de ondoorzichtige kostenstructuur van het beleggingsgedeelte.

Kenmerken:

maximaal fiscaal voordeel

 • u bouwt in veel gevallen een belastingvrij vermogen op
 • u bepaalt zelf de verhouding tussen sparen en beleggen, en deze verhouding kunt u tussentijds (beperkt) wijzigen
 • er is kans op een hoger rendement door het beleggingsdeel
 • combinatie geldverstrekker/verzekeraar ligt vast.

Voor nieuwe leningen is deze hypotheekvorm niet meer interessant, aangezien de rente over deze vorm niet meer aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting.

Beleggingshypotheek

Een beleggingshypotheek is een combinatie van een aflossingsvrije hypotheek en een effectendepot. Uw maandelijkse lasten bestaan uit te betalen rente en een maandelijkse inleg in het effectendepot. De lening wordt aan het einde van de looptijd (gedeeltelijk) afgelost met de opgebouwde waarde uit het depot. Deze hypotheekvorm wordt gekenmerkt door de mogelijkheid van hoge rendementen, gecombineerd met de optimale renteaftrek.

Voordelen beleggingshypotheek:

 • lage netto lasten
 • veel vrijheid
 • extra inleg of opname mogelijk
 • fiscaal aantrekkelijk, rente-aftrek gedurende de hele looptijd is maximaal
 • mee financieren van eenmalige storting mogelijk
 • niet afhankelijk van verzekeringsbeperkingen
 • kans op hoger rendement
 • De verzekeringnemer bepaalt in zekere mate zelf hoe zijn inleg wordt belegd
 • De bruto-en nettolasten blijven constant (bij gelijkblijvende rente).

Nadelen beleggingshypotheek:

 • beleggingsrisico: meestal geen gegarandeerd rendement en/of eindkapitaal
 • vaak uiteenlopende productvoorwaarden
 • enorm aanbod aan producten met diverse beleggingsfondsen die verschillen qua soort, beleggingsbeleid, kosten en rendement.

Voor nieuwe leningen is deze hypotheekvorm niet meer interessant, aangezien de rente over deze vorm niet meer aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting.

Aflossen

Op 1 januari 2013 zijn de hypotheekregels voor hypotheekrenteaftrek drastisch gewijzigd. Als je voor het eerst een hypotheek afsluit om een huis te kopen, dan moet je deze hypotheek binnen 30 jaar helemaal aflossen. Dit volgens minimaal een annuitair schema. Voldoe je hier niet aan, dan heb je geen recht op hypotheekrenteaftrek!

Vermogen opbouwen voor een ander doel

U kunt ook kiezen om vermogen op te bouwen in box 3 als de hypotheekverstrekker akkoord gaat, dat u het vermogen ook voor andere doelen gebruikt. Zoals bijvoorbeeld eerder stoppen met werken, of studie voor de kinderen. Wel betaalt u jaarlijks - en dat in tegenstelling tot box 1 - 1,2% belasting over het vermogen. Er geldt echter een vrijstelling voor deze zogeheten rendementheffing.

Verschillende manieren van aflossing

Als u uw hypotheek gaat aflossen, dan zijn er verschillende mogelijkheden. Zo kunt u periodiek aflossen, maar u kunt ook aan het einde van de looptijd aflossen met kapitaal dat u tussentijds heeft opgebouwd. U kunt dat kapitaal bijvoorbeeld opbouwen in een spaar/levensverzekering of een beleggingsconstructie.