Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Financiële Planning

Kortweg zijn er drie invalshoeken binnen financiële planning te onderscheiden, namelijk: inkomensplanning, vermogensplanning en estate planning.

Afhankelijk van uw levensfase en uw persoonlijke situatie wordt voor een bepaalde invalshoek gekozen. Op hoofdlijnen kan een tweetal levensfasen worden onderscheiden, die beide een andere vorm van planning vragen. Immers, indien u uw vermogen nog aan het opbouwen bent, hebt u meer behoefte aan inkomensplanning. Deze planning richt zich namelijk meer op (maatwerk) verzekeringsoplossingen dan op pensioenopbouw, kapitaalverzekeringen (voor) financiering van aan te schaffen vermogensobjecten (eigen huis, onderneming, etc.)

Heeft u uw vermogen reeds verkregen of opgebouwd, bijvoorbeeld door verkoop van uw onderneming? Dan heeft u meer behoefte aan vermogensplanning. Hierbij ligt de focus met name op het beleggen en structureren van uw vermogen. Beide situaties vragen daarnaast om Estate Planning. Is deze in de opbouwende levensfase nog vooral gericht op nabestaandenverzorging en ondernemingsvoortzetting, in de levensfase waarop het vermogen reeds is opgebouwd zal deze zich meer richten op overdracht aan de volgende generatie, naast natuurlijk de nabestaandenverzorging.

Opbouw van een financiële planning

Maar hoe wordt een financieel plan gemaakt? Eerst zal er een grondige inventarisatie van wensen, doelen en financiën moeten plaatsvinden. Deze inventarisatiefase is feitelijk de 1e fase van een financiële planning. Nadat de inventarisatie heeft plaatsgevonden, worden de uitkomsten hiervan geanalyseerd (2e fase). Vervolgens leidt de analyse (mogelijk) tot het benoemen van probleempunten, die uiteindelijk moeten resulteren in oplossingsmogelijkheden. Deze mogelijke oplossingen worden vervat in een advies (3e fase), dat door de financieel planner wordt gemaakt. Indien hij samen met de klant de juiste inventarisatie van feiten en emoties heeft gemaakt, zal het advies de klant aanspreken en mogelijk leiden tot implementatie (4e fase).

Onze financiële diensten

Bij financiële planning gaat het om u. Dus het gaat om uw zekerheden en plannen voor de toekomst. Uw wensen, uw zekerheden, uw verzekeringen, uw beleggingen.

U heeft de keuze uit vele mogelijkheden als u een regeling zoekt voor een goed pensioen of als u op zoek bent naar een hypotheek. Ook uw mogelijkheden om te sparen, te beleggen en te lenen zijn legio. U mag wel een specialist zijn om uw financiële zaken zelf goed te regelen. U kunt natuurlijk ook een beroep doen op een deskundig financieel adviseur.

Een deskundig financieel adviseur kijkt niet alleen naar het heden, maar de toekomst is zeker zo belangrijk. Zo kan een financieel planner voor u inzichtelijk maken wat de gevolgen zijn bij een voortijdig overlijden van één van de partners. Of wat gebeurt er nu eigenlijk bij arbeidsongeschiktheid?
Hele vervelende gedachten, maar helaas praktijk van alle dag.

Daarnaast is het natuurlijk ook heel belangrijk om de juiste stappen te zetten om een eventueel vermogen tijdig over te hevelen naar de kinderen, want we willen natuurlijk niet dat een groot deel van het familiekapitaal (denk aan de eigen woning!) naar de belastingen gaat, terwijl dit misschien kan worden voorkomen. Wellicht is het namelijk verstandig om tijdens leven door middel van schenkingen (met warme hand) vermogen over te hevelen en zodoende te besparen op successierechten (met koude hand).

Persoonlijk advies

De financiële wereld is ingewikkeld geworden. Denk aan alle commotie over bijvoorbeeld Legiolease en beleggingspolissen. En vergeet daarbij niet hoe wispelturig de wetgever is op het gebied van sociale zekerheid en de belastingwetgeving. Met een persoonlijk financieel adviseur bent u in één klap van alle rompslomp verlost. U profiteert bij ons van onze deskundigheid op het hele gebied van financiële dienstverlening. Wij maken voor u inzichtelijk welke voorzieningen voor u nodig zijn. Daarbij signaleren wij manco's of doublures op dit gebied. Bij veel relaties zien wij namelijk dat er veel verzekeringen dubbel zijn afgesloten met dubbele kosten terwijl er vaak geen voorzieningen zijn getroffen voor andere belangrijke risico's. Wij zorgen er voor dat alle benodigde voorzieningen naadloos op elkaar aansluiten.

Voordelige oplossingen en constructies

Samen met u zoeken we voor u de voordeligste oplossingen en slimste constructies voor meer financiële zekerheid. Onze jarenlange ervaring en deskundigheid garanderen een advies dat naadloos aansluit op uw persoonlijke wensen en behoeften. En... u heeft één aanspreekpunt. U weet dus altijd bij wie u moet zijn als u vragen of problemen heeft.

Wat is financiële planning?

Financiële planning is een middel om uw inkomen, uw vermogen en uw nalatenschap te sturen op een lange(re) termijn. Het geeft zicht op de ontwikkeling en de trends van beide, uitgaande van bepaalde aannames en feiten, maar het geeft geen exact antwoord op de omvang van inkomen en vermogen in de toekomst.

Financiële planning is een integrale wijze van financieel adviseren, waarbij verder wordt gekeken dan alleen naar het directe vakgebied, waarop uw vraag in eerste instantie betrekking had. Alleen op een dergelijke wijze kan een advies uitgebracht worden, dat u een goed beeld verschaft van de voordelen maar ook van de nadelen van een bepaalde keuze.